Nemocnice a ambulancie

MUDr. Štefan Herczegh, odborný lekár IČO: 00628352
Kirijevská 1678
MUDr. Peter Trajteľ, stomatológ IČO: 00628875
Krátka 3/308
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín IČO: 00634905
Nemocničná 1944/10
Detská fakultná nemocnica Košice IČO: 00606715
Trieda SNP 1
PhDr. Mária DOBEŠOVÁ IČO: 10689541
Vojenská 12
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica IČO: 00165549
Nám. L.Svobodu 1
Oravská poliklinika Námestovo IČO: 00634875
Červeného kríža 62/30
MUDr. Július Šrámek, gynekológ IČO: 00631230
IBV 553
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote IČO: 00611000
Sama Tomášika 14
MUDr. Milan Chromý, stomatológ IČO: 00628280
Pribinova 4
MUDr. Katarína Babincová, stomatológ IČO: 00624209
Hodžova 5
Národné rehabilitačné centrum IČO: 00518140
Sládkovičova 1
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov IČO: 00610577
Hollého 14
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica IČO: 00610411
Nemocničná 986
MUDr. Gustáv Niepel IČO: 11756446
Pod Párovcami 5190/3C
PhDr. Jaroslava Martínková IČO: 13963031
Ribayova 27
Záchranná služba Košice IČO: 00606731
Rastislavova 43
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. IČO: 00165506
Kúpeľná 107
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy IČO: 00227811
Vyšné Hágy
Psychiatrická liečebňa IČO: 00607258
Pinelova 759
Janka Rogovská IČO: 14101181
Osloboditeľov 112/46
MUDr. Ladislav Dirnbach, krčno-nosno-ušný lekár IČO: 00624110
Republikánska 6
MUDr. Karol Mika, praktický lekár pre dospelých IČO: 00624365
Internátna 10