Organizácie

Krajský aeroklub Košice IČO: 00493881
Košice
Klub chemickej prosperity IČO: 00641308
Račianska 78
Združenie podnikateľov Slovenska IČO: 00586021
Partizánska cesta 3 P.O. 498
Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia IČO: 00418897
S.Chalúpku 12
Spoločnosť priateľov BENELUXU IČO: 12665002
Záhradnícka 34
Slovenský Automotoklub Zvolen IČO: 00629031
Lučenecká cesta 232/2
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Bratislava IČO: 00470031
Štúrova 8
Združenie akcionárov a.s. Tesla Liptovský Hrádok IČO: 00631191
Pálenica 53/79
Žilinská kynologická záchranárska brigáda IČO: 00626333
Jednota slovenských matematikov a fyzikov IČO: 00178705
Mlynská dolina F1
Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Rožňava IČO: 00491560
Mierova 20
Okresné koordinačné centrum Zväzu mladých IČO: 00414671
Kollárova 8
Slovenský zväz geodetov IČO: 00683728
Gurovova 2
LAVEX, Lanovky a vleky - záujmové združenie na Slovensku IČO: 00213331
M. Pišúta 5
PETRA-KOSTOLNÉ PREDMETY,KNÍHKUPECTVO PREŠOV IČO: 00179183
Hlavná
OV Demokratickej strany IČO: 00460354
Matica slovenská IČO: 00179027
P. Mudroňa 1
Okresná rada Pioniera IČO: 00690783
Slovenskej jednoty 10
Speleoklub Banská Bystrica IČO: 00624152
Sitnianska 13
MAĎARSKY ZVÄZ MLÁDEŽE - MAGYAR IFJÚSÁGI SZO-VETSEG IČO: 00678848
Záhradnícka
OKRESNÉ ZDRUŽENIE TECHNICKÝCH A ŠPORTOVÝCH ČINNOSTÍ IČO: 00415421
Slovenská 67
Učitelské fórum Slovenska IČO: 00594709
Moyzesova 44
Háčik - organizácia študentov Gymnázia Jura Hronca IČO: 00684317
Novohradská 1
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany IČO: 00415600
Štefánikova 715