Organizácie

Roľnícky spolok v Rabči IČO: 14223244
Rabča 224
Krajská organizácia Zväzu slovenských výtvarných umelcov v Košiciach IČO: 00419516
Tajovského 3
Združenie slovanskej vzájomnosti - okresná rada IČO: 00631841
Janského 4
Pospolitosť harmonického života, klub STROMU ŽIVOTA IČO: 00624047
Zaježová 101
Slovenský zväz záhradkárov - Okresný výbor IČO: 00491551
Slovenská 44
Veterán Car Club Poprad IČO: 00415413
Dostojevského 2514/9
Katolícka jednota Slovenska IČO: 00699349
Novosadská 4
Ružomberská onkológia IČO: 00625035
Považská 2
Základná organizácia Integrovaného odborového zväzu CEMENTÁREŇ, a.s. IČO: 00623865
Žilinská cesta 49/25
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky IČO: 00177474
Kutuzovova 17
Slovenská spoločnosť pre mechaniku pri SAV IČO: 00178772
Dúbravská cesta 4
Slovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV IČO: 00178870
Jurigovo nám. 3
Hnutie za demokratické Slovensko IČO: 00622222
M. R. Štefánika 148/27
PROGRES IČO: 00585785
B.Nemcovej 67
Krajské stredisko rekreačnej starostlivosti IČO: 00415006
Hutnícka 1
Liga pre boj so srdco-cievnymi chorobami IČO: 00609064
Jilemnického 11
Spolok svätého Vojtecha IČO: 00179141
Radlinského 5/50
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastný výbor Levice IČO: 00470082
Šafáriková 9
Klub poľnohospodárskych novinárov SSN IČO: 00679437
Župné námestie 7
Cirkev bratská v Slovenskej republike IČO: 00468070
Cukrová 14
Klub železničiarov IČO: 00691577
Svätoplukova 31