Organizácie

Slovenský poľovnícky zväz, Klub chovateľov jagdterierov IČO: 00418544
Štefánikova 10
Slovenská strojárska spoločnosť IČO: 00896985
Koceľova 15
Únia pedagogických pracovníkov Slovenska IČO: 00678716
Jesenského 8
Združenie majiteľov lesov a ostatného majetku urbariatu IČO: 00629944
Dobrovoľná požiarna ochrana - okresný výbor Poprad IČO: 00415847
Družstevná 24
Automotoklub SR GALIMEX v likvidácii IČO: 00621170
Sučianska cesta
Slovenský zväz vedeckých pracovníkov IČO: 00603244
Račianska 71
Územné koordinačné centrum zväzu Slovenských vedecko-technických spoločností IČO: 00419079
Hálkova 11
Urbársky spolok v Hrachove IČO: 00620378
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia IČO: 00586421
Miletičova 7
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Csemadok, Mestský výbor Bratislava IČO: 00419559
Nám. 1. mája 10-12
Spoločnosť Ježišova IČO: 00599051
Panská 11
Slovenský klub cichlidárov IČO: 00893820
Príkopova 2
Urbárske a pasienkové spoločenstvo Repište IČO: 00630772
Repište 103
Poľovnícke združenie Poľana Makov IČO: 00622346
Makov 217
Klub priateľov skoku na lyžiach Banská Bystrica IČO: 00629235
Viestova 1460/18
ÚNIA KADERNÍKOV A KOZMETIKOV SLOVENSKA, ZDRUŽENIE OBČANOV IČO: 00613681
Wilsonovo nábr. 168
Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Košice-vidiek IČO: 00491527
Kováčska 17
Karpatsko-balkánska geologická spoločnosť IČO: 00441902
Mlynská dolina 1
Urbárska spoločnosť Cerovo IČO: 00628565
Cerovo 60
Krajské združenie podnikateľov IČO: 00677485
Kozácka 20