Správa

SVB Koniarekova 10-11 IČO: 37985027
Koniarekova 10-11
Spoločenstvo vlastníkov bytového domu súp. č. 1035 na Záhradnej ul. č. 37 v Cíferi IČO: 37987496
Záhradná 37
Zárecký a spol. IČO: 37987984
Slnečná 559/67
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Podjavorinskej 18,20 IČO: 37972871
Podjavorinskej 18,20
RENTA PLUS TRNAVA, s.r.o. IČO: 36265586
Malženická cesta 3/6981
SEMIRAMIS s.r.o. IČO: 35902060
Hydinárska 10904/100
"Spoločenstvo vlastníkov bytov Trebeľovce 2" IČO: 37957503
Trebeľovce 50
Spoločenstvo vlastníkov domu č. 500 parc. č. 2/6 kat. úz. Sološnica IČO: 30850355
Sološnica 500
SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV BLOKU MILOTA - v likvidácii IČO: 37957848
1.slovenského gymnázia 537/5 a 7
VILA OROL IČO: 30851351
Modra - Harmónia 3013
Spoločenstvo vlastníkov bytov GREGORKA IČO: 30796661
Gregorovej 4
Palisády Development, s.r.o. IČO: 35908556
Zámocká 5
Bytovka Dolná Streda IČO: 37984926
Váhovská 518
Levočská 4 IČO: 35565918
Levočská 4
Spoločenstvo vlastníkov domu Komárno, Topoľova č.6 a č.8 súp. č. 1793 a parc. č. 8731, 8732, k. ú. Komárno IČO: 37967410
Topoľová 6 a 8, s. č. 1793
BDD - Rimavská Sobota IČO: 37959344
Dobšinského 22, 24
Margaréta Kreháková IČO: 41438710
Čajkovského 17
POROZUMENIE IČO: 35565675
Kunová Teplica 129
Spoločenstvo vlastníkov bytov SVB Náš domov IČO: 37969307
Hlavná 194
Platan spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov IČO: 37969374
M. R. Štefánika 26
Spoločenstvo vlastníkov bytov Václavského 364, 06801 Medzilaborce IČO: 37944321
Václavského 364
Centrum BA s.r.o. IČO: 35901942
Lazaretská 12
SVB Žirany 56 IČO: 37968343
Žirany 56
ATEK s.r.o. IČO: 35918276
Stražovská 611/29