Základné školy

Základná škola, Martinská 20, Žilina IČO: 00624128
Martinská 20
Spojená škola internátna, Tovarnícka 1632, Topoľčany s org. zložkami Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola IČO: 00182249
Tovarnícka 1632
Spojená škola, J. Dózsu 32, Veľké Kapušany s org. zl.: Špeciálna ZŠ s MŠ - Speciális Alapiskola és Óvoda, J. Dózsu 32, V.Kapušany, Prakt.škola, IČO: 00188514
J. Dózsu 32
Spojená škola internátna, Ľ. Stárka 12, Trenčín IČO: 00182451
Ľ. Stárka 12
Spojená škola IČO: 00181935
Brezová 1
Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč IČO: 00350206
Gorkého 4/90
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna IČO: 00163023
Karola Supa 48
Spojená škola internátna, M.R. Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá IČO: 00493562
M.R.Štefánika 323/1
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa IČO: 00622605
A.Kmeťa 1
Reedukačné centrum, Nám. kpt. Nálepku 613, Vráble IČO: 00181315
Nám. kpt. Nálepku 613
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola, Tomášikovo 3 IČO: 00180645
Tomášikovo 3
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná IČO: 00186759
Tatranská Lesná
Spojená škola,Pod kalváriou 941,955 01 Topoľčany s OZ ŠZŠI pre žiak.s nar.kom.sch.,Pod kalváriou 941, TO a ZŠ s MŠ pri ZZ,Ul.Pavlovova 17,TO IČO: 00182257
Pod kalváriou 941
Liečebno-výchovné sanatórium Nitra IČO: 00513806
Pri kaštieli 1
Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78, 949 01 Nitra IČO: 00588041
Dlhá 78
Základná škola Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským IČO: 00627933
Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami Špeciálna ZŠ s MŠ internátna, ZŠ a MŠ pri ZZ a Praktická škola IČO: 00350362
Z. Nejedlého 41
Škola v prírode Andreja Sládkoviča IČO: 00410951
Hranovnícke Pleso
Liečebno - výchovné sanatórium, Mojmírovská 70, Poľný Kesov IČO: 00400084
Mojmírovská 70
Základná škola Žofie Bosniakovej IČO: 00614505
Teplička nad Váhom 18
Spojená škola internátna, Zeleného stromu 8,Rožňava s OZ:Špec. ZŠ intern.-Bentlakásos Speciális Alapiskola,Zel. stromu 8,RV a OU,Zel.stromu 8,RV IČO: 00187615
Zeleného stromu 8
Základná škola Sv. Vincenta IČO: 00614564
Nám. A. Hlinku 22